Charts

Co LibreOffice A podì crear e incorporar gràfeghi. I gràfeghi i pol èsar inpostài mìa soło definìndoghene i dati, el stiłe, el cołor e łe dimension, ma anca doparando sorte difarente de gràfeghi: a torta, a zbare, co cołone retangołare o siłìndreghe, gràfeghi de tendensa, ponti, gràfeghi 2D e 3D, evc.

I gràfeghi i pol èsar insarìi rento documenti difarenti: foji ełetròneghi, prezentasion, dezenji o documenti de testo. I dati de i gràfeghi i pol èsar definìi tanto co i dati disponìbiłi inte'l documento che co dati independenti.